Storskaden på Andenes 6. februar 1821 – Dødsliste

Utskrift i Trondhjem Stiftsarkiv av Dverberg prestegjelds kirkebok. Martinus Olsen, Bleik. (Hustru: Maren Bing Johannesdtr. Datter: Johanne Fredrikke Mørk 2 ½ år). Ments Olsen, Bleik. Torberg Olsen, Bleik (bror til Ments). (Mor: Birgitte Helene Torbergsdtr. Bror: Ellev Olsen 22 år. Søster: Inger Karoline 20 år) Jakob Vilhelm Sevlon, Andenes. (Sønn: Petter Olai Maar (Maan?). Datter:…

Min onkel Tor Marselius Søreng

Min onkel Tor Marselius Søreng f. 27. september 1920 fra Bøgard på Andøya, var bl.a. bror til Erling og Ivar Søreng. Han var matros om bord på D/S «Norse King» av Oslo. På tur fra England til Amerika ble skipet torpedert, og gikk ned 28 desember 1942 med hele det norske mannskapet på 35. Tor…

Manglende veibelysning på gnr. 61 Fiskenes

Lag og foreninger på Fiskenes har mandag 5. oktober 2016 drøftet status for veibelysningen på stedet. Det var enighet om å sende en skriftlig henvendelse til Andøy kommune, som driftsansvarlig for veibelysningen. Det har vært problemer og utfordringer med veibelysningen langs fylkesveien på Fiskenes, gjennom flere år. For kort tid siden synes veibelysningen å fungere,…

Brudd på hovedvannledninga

Brudd/lekkasjer på den gamle vannledninga fra Breivika, gjennom Skarstein og Fiskenes til Flystasjonen og Andenes – status for utbedring. Se brev til Andøy kommune. brudd-pa-hovedvannledning-breivik-skarstein-og-fiskenes Litt historikk Den gamle hovedvannledning på strekningen Sverigedalsvannet/Breivika – Andenes, gjennom Skarstein og Fiskenes og Andøya flystasjon, ble som kjent lagt på 1950-tallet, da det var vanlig å legge eternittvannrør,…

Statslos Hilmar Oluf Vollan

(Av Odd Torstein Pettersen, Fiskenes (2016)) Innledning Et ordtak sier at det er så mange bolker i et menneskeliv. Alle mennesker har sin livshistorie, men de fleste går i glemmeboka. Andre blir husket pga. spesielle egenskaper eller hendelser i sitt liv. Her kommer en slik livshistorie om Hilmar Oluf Vollan. Hilmar i sin ungdom. Hilmar…

Gamle hus som blir nye på Fiskenes

Huset på Haugland Huset på Haugland tilhørende Erna og Olaf Haugland, ble i sin tid flyttet langs fylkesveien på rullestokker, fra tomta der Norback-huset står i dag, og nord for Fiskenesgården – til Haugland. Irene Hessling har kjøpt Haugland, og bygget ny Saltdalshytte, ny garasje og restaurert fjøsen, på en meget tiltalende måte. Det gamle…

Fiskenes klager på mobildekning

Se Lag og foreninger på Fiskenes klage på Telenors mobildekning – Vesterålen Online. (bilde hentet fra http://www.vol.no: Åge, Inge og Odd) Her følger brevet adressert til Telenors dekningsjef: Gnr. 61 Fiskenes i Andøy/Nordland – Manglende mobildekning – Klage på Telenor Tale og SMS-tjeneste. Lag og foreninger på Fiskenes har i møte mandag 5. oktober 2016 drøftet…

De som mistet livet under frihetskampen 9. april 1940 – 8. mai 1945

(Av Odd Torstein Pettersen født 28.09.1945) Det er nå i 2015 70 år siden slutten på andre verdenskrig 1940 – 1945, som totalt krevde 72 millioner menneskeliv. I Norge var det til sammen 9500 tap av menneskeliv, fordelt på 3000 millitære, 5800 sivile og 700 jøder (Holocaust). I Andøy, eller tidligere Andenes, Bjørnskinn og Dverberg…