Vannbrudd på Fiskenes det siste tiåret

Fiskenes har vært plaget med tiltakende vannbrudd det siste tiåret. Ifølge hovedplan vann- og avløp skulle eternittrørene som forårsaker bruddene ha vært byttet ut før årsskiftet. Ingenting skjer. Leder Åge Nilsen i Fiskenes Vel, leder Odd Pettersen i Fiskens grunneierlag og sambygdinger Ivar Nyheim og Jann Andreassen hadde store forventninger om å være kvitt plagene…

Holmsnesmuren

Mange på  lurer på historien bak denne steinmuren som ligger nordøst for Sankthanshågen. Peder Martin Pedersen Holmsnes (1863-1899) kom fra Hadsel som lærer til Fiskenes i 1894. Året etter kjøpte han og kona Albertina  et jordstykke nedafor Sankthanshågen av Lorents Olaisen på bnr. 3. Jordstykket ble gitt bnr. 10 Myreng. Muren ble påbegynt samme året,…

Marie Karoliussen (født Mentsen) og anene på Fiskenes

Bjørn Inge Toften har skrevet en artikkel om hans oldemor Marie Karoliussen og anene på Fiskenes. Marie var datter av Bertine og Nils Mentsen på Fiskenes og søster til Julie Karlsen. Bjørn Inge er født og oppvokst på Andenes som sønn av Bjørgun og Inge Toften, og har i størstedelen av arbeidslivet jobbet i Luftforsvaret….

Forminner på Fiskenes

Riksantikvaren har lagt ut følgende automatiske fredede fornminner på Fiskenes (se linken) Gravrøys fra bronsealder-jernalder på bnr. 13 Vollan (nord og litt opp av fjøsen til Oddvar og Solveig Nybrott). Gravrøysen er godt markert, gressbevokst og består av stein og jord. Form som en trekant med spissen i NØ. 5,5 m lang, 4 m på…

Storskaden på Andenes 6. februar 1821 – Dødsliste

Utskrift i Trondhjem Stiftsarkiv av Dverberg prestegjelds kirkebok. Martinus Olsen, Bleik. (Hustru: Maren Bing Johannesdtr. Datter: Johanne Fredrikke Mørk 2 ½ år). Ments Olsen, Bleik. Torberg Olsen, Bleik (bror til Ments). (Mor: Birgitte Helene Torbergsdtr. Bror: Ellev Olsen 22 år. Søster: Inger Karoline 20 år) Jakob Vilhelm Sevlon, Andenes. (Sønn: Petter Olai Maar (Maan?). Datter:…

Min onkel Tor Marselius Søreng

Min onkel Tor Marselius Søreng f. 27. september 1920 fra Bøgard på Andøya, var bl.a. bror til Erling og Ivar Søreng. Han var matros om bord på D/S «Norse King» av Oslo. På tur fra England til Amerika ble skipet torpedert, og gikk ned 28 desember 1942 med hele det norske mannskapet på 35. Tor…

Manglende veibelysning på gnr. 61 Fiskenes

Lag og foreninger på Fiskenes har mandag 5. oktober 2016 drøftet status for veibelysningen på stedet. Det var enighet om å sende en skriftlig henvendelse til Andøy kommune, som driftsansvarlig for veibelysningen. Det har vært problemer og utfordringer med veibelysningen langs fylkesveien på Fiskenes, gjennom flere år. For kort tid siden synes veibelysningen å fungere,…

Brudd på hovedvannledninga

Brudd/lekkasjer på den gamle vannledninga fra Breivika, gjennom Skarstein og Fiskenes til Flystasjonen og Andenes – status for utbedring. Se brev til Andøy kommune. brudd-pa-hovedvannledning-breivik-skarstein-og-fiskenes Litt historikk Den gamle hovedvannledning på strekningen Sverigedalsvannet/Breivika – Andenes, gjennom Skarstein og Fiskenes og Andøya flystasjon, ble som kjent lagt på 1950-tallet, da det var vanlig å legge eternittvannrør,…

Statslos Hilmar Oluf Vollan

(Av Odd Torstein Pettersen, Fiskenes (2016)) Innledning Et ordtak sier at det er så mange bolker i et menneskeliv. Alle mennesker har sin livshistorie, men de fleste går i glemmeboka. Andre blir husket pga. spesielle egenskaper eller hendelser i sitt liv. Her kommer en slik livshistorie om Hilmar Oluf Vollan. Hilmar i sin ungdom. Hilmar…