Omkomne på sjøen utafor Andøya de siste 300 år

Fembøring i stormInnledning

Sjøen gir og den tar. Sjøen er livgivende, men den er også livstruende. Selv om folk jamt over var flinke på sjøen, så var det alltid noen  som var vel dristige, eller de ble overraska av uvær.

I riktig gamle dager var det  en  vanlig dødsårsak for menn å omkomme på sjøen. Hvor mange som har endt sine dager slik, på jakt etter rikdom eller for å få mat på bordet opp gjennom århundrene, er det ingen som vet helt sikkert, en har  bare en del fortellinger. Det vi vet er at på 1800- tallet gikk hver fjerde mann bort på sjøen. Utover på 1900-tallet har dette heldigvis bedret seg, og de siste 10 årene har 9 fiskere i gjennomsnitt omkommet på sjøen pr. år på landsbasis.  2008 ble et positivt rekordår med ingen omkomne. Det er også gledelig å registrere nedgang i antall skadede. Dette har nok sammenheng med  mer robuste båter, bedre sikkerhet og forebyggende arbeid. Nedgang i antall fiskere har også gitt utslag. I 1933 deltok for eksempel  32000 mann i lofotfisket, i 1958 var antallet sunket til 12000 mann og i 1999 var det rundt 2000 lofotfiskere.

Det er imidlertid fortsatt et farlig yrke å være fisker, ja 10 ganger farligere å være sjarkfisker enn bonde, som er det farligste yrket på land. Fortsatt gjelder derfor sannheten om at man skal ha  respekt for sjøen.

Omkomne på sjøen

Elling Jacobsen  laget i 2004 en oversikt over omkomne på sjøen utafor Andøya gjennom de siste 300 år, se vedlegg. Dette er notert fra kirkebøker og klokkerbøker, og et notat fra Jarle Jørgensen i oktober 1992. Det foreligger også notater fra Håkon Rydland i historielagets arkiv.

Oversikten viser at det er omkommet ca. 300 personer utafor Andøya de siste 300 år. I virkeligheten er det nok langt flere, da det ikke er ført omkomne mellom 1752 og 1816, dvs. i en periode på 65 år. Det er heller ikke ført så mange etter 1938. Kan dette komme av manglende føringer? Det er også en kjensgjerning at folk som omkom på sjøen i gamle dager, og ikke ble gjenfunnet, og derfor ikke kom i vigd jord og ble jordfesta, heller ikke ble innført i kirkebøkene.

I alle fall, her kommer noen fortellinger om forlis i denne 300-års perioden. Det er også tatt med noen andre hendelser som har sammenheng med personer som er omkommet på sjøen utafor Andøya, etter notater fra Håkon Rydland, opprinnelig fra Bleik. Det er ikke tatt med hendelser andre steder fra, for eksempel på turer til og fra Finnmarka og Lofoten.  Vi har ingen samlet oversikt over alle de som har blitt reddet. Redningsskøytene har reddet over 6000 mann på sjøen, langs hele kyst-Norge.

Noen hendelser

1700-tallet

1780: Peder Svangstu og broren Endre setter til utafor Breivikøyra, da de kom heim fra handelsreise. Disse to hadde som unge menn flyttet hit til Dverberg omkring 1770, fra Hosanger prestegjeld i Sogn. Slekten Svangstu kom her inn i de vidt forgrenete slekter Knut Ingebrigtsen Løvendal og Uhreslekten fra Nordmela.

1791: To hustruer 36 og 59 år fra Skjolde, omkommer på sjøen da de skulle reise til kirke.

1800-tallet

1813: Pinseaften drar 4 mann ut fra Nordmela i godt vær, men båten kommer ikke tilbake. En gutt fikk ikke være med og berga dermed livet. Ingen veit hva som hendte med de fire. ”Det skulle bli øyde for mannfolk på Nordmela etterpå”.

1816: Tre mann omkommer på sjøen for Sellevold 11. oktober, begravd 12. januar 1817.

1820: Ole Rasmussen, gårdbruker på Ramså og Ole Mentsen, gårdbruker på Skarstein, omkommer på sjøen 13. januar, og ble ikke gjenfunnet. 

1821: 5 av 7 storbåter forliser utafor Andenes 6. februar. 30 mann omkommer (betegnet som Storskaden på Andenes, jfr. bautaen). Dette ga nedgangstider, da mange etterlatte så seg nødt til å flytte. I 1801 var det 116 innbyggere på Andenes. I 1835 var det bare 51.

1829: En 11 år gammel gutt ”bleiv” på tur til Langenes

1839: Fem mann forliser for Andenes ved at de kullseilte. En mann ble funnet flytende på sjøen av en straks etter forbiseilende båt.

1848: En mann omkommer for Andenes ved å falle av båten under seilas.

1851: Seks mann mellom 20 og 35 år, hvorav 5 familieforsørgere, forliser for Andenes på heimveien i en 4 klørs storm. Kameratbåten var kommet så nær at bergingen kunne foregå av fire mann, som ennå satt på hvelvet, men så kom det en bråttsjø som skyllet de ulykksalige bort. Dette forliset skjedde på samme uke av året, nøyaktig 30 år etter Storskaden på Andenes. Som om ikke dette var nok; ”Samme dag i samme uge for 13 år siden (1838) tilsatte ligeledes på samme sted en båd med 5 mand”.

1851: To dager etter forliset for Andenes, omkommer seks mann fra Stave, den yngste bare 17 år. Ingen ble funnet. Ved ”bidrag til deres trengende efterladte, var innkommet 54-1-12.” (spesidaler)

1852: To mann fra Saura og fire mann fra Bøgard omkommer samme dag. De to fra Saura klarte å komme seg opp i heimstøa, men dør der (finnes neste dag). De fire fra Bøgard ble ikke gjenfunnet, da forliset skjedde langt fra land.

1858: Fire mann omkommer på tur fra Nyksund til Andøya, nyss før jul.

1864: Kirkesanger Ole P. Jakobsen ”druknede i sjøen ved å falde nedover fjeldet” (Skotberget)

1867: To mann ”bleiv” på Kvæfjorden på vei fra Harstad til Bjørnskinn med mjøl.

1872: To mann omkommer i nærheten av Steinavær på heimtur fra Salangen. De hadde med trevirke og brennved i fembøringen.

1880: To mann omkommer ved Børvågen på tur fra Langenes. De skulle hente varer til kjøpmann P. Pettersen, Nordmjele.

1891: Sju mann omkommer utafor Andenes. Igjen satt sju enker med mange barn. Innsamlingen til de etterlatte sees å ha innbrakt kr. 4.274,31, et stort beløp etter dentids forhold.

1893: Mange fiskere fra Vestbygda – Langenes omkommer. Det var fint vær om morgenen, men så rauk det opp sydveststorm og snykave. 2 båter sette til i Børra, 4 båter kom til Børvågen, 1 til Skogvoll, 2 mellom Bø og Åknes og 1 til Leirbogen – Haugen. En fot innvasa i lina fann de i Bleiksøya. Det gikk ingen med for Andenes, da det var sterk utstraum og de gikk da vest i fra Nordhavet.

1893: To mann setter til for Bleiksbakkan.

1894: Adolf Hansen sammen med sine to sønner (Edvin og Joakim) ”bleiv” på Andfjorden, på tur fra Gryllefjord. De skulle heim til jul. Samme dag omkom Andreas Johan Østvig og Petter Larsen fra Vikan.

1897: Adolf Berg Heggelund omkommer, da han blir slått over bord av storseglbommen på en engelsk fiskekutter, som drifta utafor Bleik. Han ble funnet året etter i Bleiksbakkan, festet til linebruk.

1900-tallet

1901: 22. juli omkommer 3 mann for Nøss ut og nord for Vausskjæran, under en torden og lynfloing.

1903: Fire unge menn for Nordmela omkommer i en nordveststorm.

1904: Fire mann omkommer for Stave under oppsegling.

1906: Far og en sønn på 16 år omkommer 22. desember utafor Bølandet, mens resten av familien ser på. De kom i båt fra Åknes, hvor de hadde handla inn til jul, og båten kantra like før den kom til land.

1911: 4 mann omkommer mellom Bleik og Andenes. På tur til Andenes kom de så nær ei støtta at fokkseglet tok i, og båten kantra. Emil Ratt ble berga. Han kom seg til støtta og klamra seg til den i flere timer før han ble berga.

1923: Det kom bort 4 mann på fiskefeltet. Johan Hansen var en av disse. Han skulle gifte seg søndagen etter.

1927: Karl Knutsen fra Lovika drukna under laksenotfiske.

1928: To mann omkommer da de rodde i en jolle ut til ”Barøy”, som var forlist utafor Andenes.

1929: En mann omkommer da han sammen med to andre var ute og dro lina. Da de var på tur til land, fikk de rorskade og båten fyltes. Den omkomne kom seg til ei blære, de andre to kom seg opp på hvelvet – og dreiv i land, da det var pålandsvind.

1933: Oskar Nordgård omkommer for Skarstein under draging av flyndregarn. Brottsjø kvelva båten. Koldevin Hansen ble berga.

1933: Tre gutter fra Nøss fant på om natta etter St.Hansfeiring, at de skulle ut og prøve etter seien. Båten kvelva og to omkom. Det merkelige er at de to som ”bleiv” kunne svømme, men ikke han som ble berga.

1935: Håkon Fredriksen fra Haugnes  faller over bord og omkommer ved Sveabøen. Han skulle hale opp ei pøs med sjø under fart og mista balansen.

1936: En mann faller over bord under gang med motorbåt for Andenes.

1937: Fiskekutteren ”Nansen” blir rent i senk av en tysk tråler utafor Andøya – mannskapet på fire fra Hadsel og Langenes omkom.

1937: En far og hans to sønner fra Bjørnskinn omkommer da båten deres kantra på vei til Risøyhamn.

1938: Åtte mann setter livet til da ei skøyte blir brukket ned i kraftig uvær utafor Andenes. En far (Edmund Hansen) og fire sønner var blant disse som aldri kom igjen.

1942: En mann blir tatt av ilen og omkommer, da de skulle sette bruket for Andenes.

1944: To mann fra Nøss omkommer utafor Storvika. De hadde vært på Nordmela og handla.

1950: To jenter 6 og 8 år, Tove og Wencke Bjerrang, drukner rett nedenfor Helsesenteret på Andenes. De lekte med en flåte, som kom for langt ut. Foreldre var Emmy og Julius Bjerrang, som bare hadde disse to jentene.

1953: 1. april forliser og omkommer Ole Vangen, Stave, og dattersønnen Raimond Hanssen. De var på heimtur fra Lofoten og hadde gått seg på et lite skjær 100 meter fra land. De blir gjenfunnet mellom Børra og Nordmela. Samme dag omkommer Haakon Sletten og Knut Skogvoll, ved forlis utafor Skogvoll/Stave. 5 dager etter fant Bernhoff Jensa båten utafor Kvalnes.

1969: M/S ”Wenny” av Bergen forliser utafor Andøya på vei fra Svalbard til Mo med ei kullast. Ni mennesker omkommer.

1979: Den danske fiskebåten ”Ready” med fem mann om bord går ned utafor Andøya, der den drev laksefiske.

1981: En sjark får motorstopp utafor moloen på Andenes, og 2 mann fra Harstad omkommer. En mann berga seg.

1987: Steinar Gansmoe omkommer ved ”Glemmen” på Fiskenes. Under rognkjeksfiske hvelva båten av en brottsjø.

1989: Flyveren omkommer da han styrter i sjøen utafor Andøya med sitt F-16 jagerfly fra Bodø flystasjon.

1991: Sjarkfisker Svein Amund Hansen og hans sønn Freddy omkommer utafor Andenes. En stor lastebåt rente sjarken ned, og fortsatte bare videre på sin kurs.

1993: Frode Andersen, 26 år, omkommer utafor Fiskenes.

2003: Sjarkfisker Egil Wikhaug omkommer på sjøen utafor Andenes. Han ble gjenfunnet på øya Seiland i  Altafjorden.

Minnesmerker

Bautaen på Værbakkan – Andenes

Minnebauta på AndenesBautaen ble avduket den 6. februar 1921, på 100-årsdagen for Storskaden i 1821, som krevde 30 menneskeliv. I 1967 ble den forsynt med en minnetavle med navnene til de som hadde omkommet på havet fra 1920 og fram til da. På grunn av skade ble det satt opp en ny minnebauta i 2010, høyere og større, med plass til navnene fram til 2010.

Fiskarbautaen – Dverberg

Minnebauta på Dverberg

Bautaen ved Dverberg kirke ble reist i 1949 til minne om bortkomne fiskere i Dverberg. Den er reist av fiskarlagene på Saura, Stave, Nordmela, Åse, Å og Dverberg.

Skulpturen over omkomne fiskere – Fiskenes

Minnebauta på Fiskenes

Skulpturen ble avduket den 31. juli 2010, til minne om fiskere som har omkommet på sjøen. Den er reist av lag og foreninger på Fiskenes og Skarstein. Lokalisering på Bakkan ”heime ved sjøen”.

Båter i storm på Andenes tatt av Leif Martin Heggelund Andreassen
Båter i storm på Andenes tatt av Leif Martin Heggelund Andreassen

Omkomne på sjøen utafor Andøy

Notert fra kirkebok og klokkerbok.

Født Omk på sjøen Begravet Navn Alder Bopel Født   Pårørende Anmerkn
1654* 13.07.1712   Christoffer Pedersen 58 år Andenes       Likpreik for 4 omkomne på havet
1677* 13.07.1712   Michel Pedersen 35 år Andenes     Stesønn av Lars Halvorsen, ft 1701  
1689* 13.07.1712   Berg Eilefsøn 23 år Andenes Salten   Oppfostret hos Peder Svendsen, ft 1701  
1663* 13.07.1712   Erich Tommessøn 49 år Andenes        
1695* 13.07.1712 26.04.1807 Asbjørn Olsen 17 år Kvalnes        
1692* 15.09.1715   Anders Gregussøn 23 år Åse       Omkom på sjøen
1694* 15.09.1715   Niels Asbjørnssøn 21 år Åse       Omkom på sjøen
  24.11.1717   Christoffer Ifwerson   Saura       Heimtur fra «Haugningen»
1700 15.01.1722   Ole Gregussøn 22 år Andenes     Gregus Olssønn Andenes ft 1701 Omkom ved Froholmen
  16.01.1724   Jan Olsøn 47 år* Skarstein     Gift med Giøe Pedersdtr*  
1671* 16.01.1724   Joen Tommessøn 53 år* Skarstein Breivika*   Christense Olsdtr- mor.*  
1670 30.04.1724 11.09.1724 Peder Pedersøn 54 år Myhre       Omkom ved Bø
1688 30.04.1724 11.09.1724 Peder Jenssøn 36 år Myhre       Omkom ved Bø
1686 30.04.1724 11.09.1724 Anders Anderssøn 38 år Myhre       Omkom ved Bø
1705 13.05.1725 12.08.1725grf Nils Nilsen 20 år Breivika        
  17.05.1736   Christen Pedersen   Kvæfjord       Forulykket på sjøen
1711 17.06.1743   Erland Joensøn 32 år Værret       «Gravfestet et sjølik»
1721 25.05.1745   Peder Madsen Berg 24 år Bleik     *01.12.1743 Elisabeth Jensdtr Forulykket «bleven søelig»
1716 25.05.1745   Clements Jensen 29 1/2 Bleik       Forulykket «bleven søelig»
1719 25.05.1745   Torlef Michelsen 26 år Bleik       Forulykket «bleven søelig»
1734 09.07.1752   Orgre Andersen 18 år         Omkom på sjøen
1727 09.07.1752   Ole Halvorsen 23 år         Omkom på sjøen
1772 10.10.1788   Peder Ingebrigtsen 16 år         Omkom på sjøen
1755 30.10.1791 31.12.1791 Karen Pedersdtr 36 år       Isak Torbersen Omkom på
1752 30.10.1791 31.12.1791 Nils Paulsens kone 39 år         tur til
1731 30.10.1791 ikke gjenfunnet Nils Paulsen 60 år         kirken
  29.11.1801   Hans Pedersen 11 år         «Bortkommen på sjøen»
1772 11.10.1816 12.01.1817 Ole Jørgensen 44 år Sellevold   Far    
1798 11.10.1816 12.01.1817 Jørgen Olsen 18 år Sellevold Sellevold Sønn    
1791 11.10.1816 12.01.1817 Jon Henrichsen 25 år Sellevold   Svigersønn *Cecilie Olsdtr. Far: Henrik Andersen  
1786 18.01.1820   Ole Rasmussen 35 år Ramsa     Rasmus Olsen/Marit Jørgensdtr Ikke gjenfunnet
1780* 18.01.1820   Ole Mentsen 40 år Skarstein Åse ?   Ingeborg Serena Hansdtr* Ikke gjenfunnet
1800 18.01.1820   Ments Rasmussen 20 år Haugnes     Rasmus Andresen far* Ikke gjenfunnet
1801 18.01.1820 13.08.1820 Peder Larsen 19 år Haugnes       Gjenfunnet 13.08.
1788 06.02.1821   Martinus Olsen 33 år Bleik Bleik   *Maren Brun Johannesdtr barn: Johanne Fredrikke mørk 2,5 år
1797 06.02.1821   Ments Olsen 24 år Bleik Bleik   Brødre*  
1795 06.02.1821   Tollev Olsen (Torber?) 26 år Bleik     mor: Birgitte Helene Torbergsdtr. br. Ellev Olsen 22 år, søst. Inger Karoline 20 år
1783 06.02.1821   Jakob Willum Sævelon 38 år Andenes   Gbr   Peter Olai Mår, Jonette Karoline
1780 06.02.1821   Elias Hansen 40 år Østerbryn Haugnes Gbr Hans Christensen, Haugnes* gm Cecilia Olsdtr barn: Hans Zakarias 6 år, Olena 3 år
1767 06.02.1821   Kristian Hansen 54 år Andenes     Petrika Katrina Hansdtr dtr Karoline Edia 5 år
09.04.1789* 06.02.1821   Peder Falentinsen 41 år Andenes Åse Gbr Falentin Falentinsen, Åse* g.m. Elen Knudsdtr,Ad Karl Kristian Fredrik 1 år
1771 06.02.1821   John Andersen 50 år Nåløyet   Gbr Karoline Marie Schjeldrup Hans Johan 8 år, Birgitte 14 år, Elen Margrete 4 år
1786 06.02.1821   Ole Mentsen 35 år Leiet,  Ad   Gbr *Kristianna Andersdtr,                                         Karen Marie 5 år Ments Olai  8 år, Andreas Martinus 1,5 år
1775 06.02.1821   Otto Torkildsen 46 år Lille Flanberget   Dreng   sønn  Peder 16 år
1870 06.02.1821   Hans Fly Hanssen 51 år Lille Flanberget   Dreng   sønn Nils Petter Ole 3 år
1783 06.02.1821   Lars Christensen 28 år Lille Flanberget   Dreng søstre Barbro 26 år, Birgitte 30 år.  
1787 06.02.1821   Andreas Jonsen   (Anders AA 1918) 24 år Lille Flanberget   Dreng brødr: Job, Kristian (Roksøy) søst: Anna Marta.  
1789 06.02.1821   Andreas Kristoffersen 32 år Lille Flanberget   Dreng    
1781 06.02.1821   Ole Torkildsen 40 år Lille Flanberget Skogvoll   Doret Hansdtr kone  
1798 06.02.1821   Andreas Kristoffer ?? 23 år Lille Flanberget        
1795 06.02.1821   Johan Olsen 26 år Otervika   Dreng Ole Ingebrigtsen.  
1795 06.02.1821   Jørgen Mikal Larsen 26 år Otervika   Gbr Anne Lavine Jacobsdtr* (AA Malena Olsdtr) Ole Andreas 2 år, Inger Marie
1794 06.02.1821   Jørgen Peter Heggelund 27 år Stave Stave Gbr Christen Hansen Heggelund far*  
1802 06.02.1821   Hans Kaurin Heggelund 19 år Stave Stave   Christen Hansen Heggelund far*  
1782 06.02.1821   Hans Henrik Bredal 39 år Stave Rødøy/NO Styrmann dtr Henrikke Hansdtr.Ellen Edia Heggelund* Henrikke født 13.05.1821.  (3 mnd etter farens død.)
1801 06.02.1821   Hendrich Rasmussen (ikke i AA) 20 år Stave   Dreng    
  06.02.1821   Fredrik Rosenkilde     (AA 1918)   Stave     bror: Matias Schrøder Rosenkilde, Askelund, Sogn.  
1778 06.02.1821   Kornelius Olsen 43 år Stave     *Ingeborg Dorthea* barn Nils Olai 11 år, Ments Mikkel 1 år.
1788 06.02.1821   Johannes Engelbretsen 33 år Stave     *Johanna Marie Pedersdtr* Johannes 5 år, Gjertrud 3 år, Elen Bertine 2 år
1788 06.02.1821   Engelbret Rasmussen 33 år Skogvold       Olena Larina, Serina Marie, Elea Johanna.
1801 06.02.1821   John Rasmussen 20 år Skogvold       bror Hans 23 år,  Elias 20 år, Lavina 26 år
1779 06.02.1821   Nils Peder Pedersen (Uhre*) 42 år Nordmela     *Martha Andreasdtr      barn Peder martinus 10 år, Andreas Ure 3 år, Anna Bergitte, Magnhild 6 år
1787 06.02.1821   Ole Mikkelsen 34 år Åse Nordmela   *Johanna Knudsdtr, Åse*              barn.     Kristine Cecilia 9 år, Mikkel Olai 5 år, Andreas Martinus 3,
1788 06.02.1821   Torlev Johan Ingebrigtsen* 33 år Åse AA1918  Torberg   Marta Marie Valentinsdtr,     barn: Ingebrigt 3 , Matia Pauline 6, Elen Johanne 5, Elisabet Kristina 1 1/2 år.
1795 06.02.1821   Jakob Pedersen 26 år Breivika     *Lavina Rasmusdtr, Elias 1 år.
    AA 1918 Kristoffer Benonisen     Steilo Hadsel      
1778 24.04.1824   Nils Nilsen 46 år Myhre        
1772 24.04.1824   Isak Martinusen 52 år Bjørnskinn        
1793 24.04.1824   ? Isaksen 31 år Bjørnskinn     Sønn av Isak Martinusen ?*  
1778 10.03.1825   Ole Olsen 43 år Furnes   gbr Ole Jensen/Siri Olsdtr Omkom på sjøen
1761 23.07.1828   Nils Einersen 67 år Fiskenes     Maren Margrethe Kristoffersdtr Omkom i
1789 23.07.1828   Jacob Olsen 39 år Fiskenes       sterk
1796 23.07.1828   Johan Jacobsen 32 år Fi  /Skarstein* Hadsel gårdmann Ingeborg Serena Hansdtr f 1783* nordavind
1793 23.07.1828   Martinus Olsen 35 år Skarstein        
1811 23.07.1828   Knut Lunde Ottesen 17 år Skarstein Å   Otte Andersen og Karen Jørgensdtr*  
                   
1779 26.03.1832   Tørris Pedersen 53 år Stave Stave   *Kierstina Pauline Pedersdtr Mannskap fra Stave
1818 26.03.1832   Jørgen Steen Tørrisen 14 år Stave Stave   Tørris Pedersens sønn* ikke gjenfunnet.
1819 26.03.1832   Hans Peder Tørrisen 13 år Stave Stave   Tørris Pedersens sønn*  
1792 26.03.1832   Rasmus Berg Christensen 40 år Stave Stave      
1817 26.03.1832   Jens Ellingsen 15 år Andenes        
1767 26.03.1832   Jens Nilsen 65 år Stave     Johanna Hetmøller*  
1776 26.03.1832   Jørgen Steen Pedersen 56 år Høivika     *Maria Elisabeth Buch  
1779 26.03.1832   Erland Larsen 53 år Svandal     *1806 Karen Marie Pedersdtr  
  04.02.1838 5 mann fra Andenes (Jarle J.)           ikke navngitt
1771 13.01.1839   Peder Nikolai Andersen 68 år Andenes     Ingeborg Dorthea Pedersdtr, Bleik  
1771 13.01.1839   Jacob Andersen 68 år Andenes        
1801 13.01.1839   Peder Hansen 38 år     gårdmann    
1787 13.01.1839   Hans Hveding Rasmussen 52 år     dreng    
1797 13.01.1839   Ole Olsen 42 år     Ugift    
1819 21.03.1845   Nils Peter Olai* Hansen 28 år Myhre     Themine Marie Torbergsdtr *27.12.1840  
  21.03.1845   Andreas Olsen 28 år Skarstein     Ole Mentsen/Ingeborg Serena Hansdtr  
1681 24.02.1847   Ernestus Johannessen 66 år     *Inger Dorthea Knudsdtr Ikke gjenfunnet
  20.04.1847 5 mann fra Bjarkøy (Jarle J. )            
1829 16.10.1848   Andreas Olsen 19 år Andenes       Falt ut av båten v seilas
1821* 04.02.1851   Hans Andreas Rasmussen 30 år Bleik Stave   Karen Mergrethe Jensdtr 1824, Stave  
1813 04.02.1851   Ole Martinus Pedersen 38 år Ånes Andenes   Nicoline Bergitte Olsdtr, Bodø  
1820 04.02.1851   Ole Andreas(en*) Borgen 31 år Andenes Bodø*   *Anne Dorthea Judit Hansdtr/Henriette B Borgen dtr  
1832 04.02.1851   Jacob Michael Jacobsen 19 år Andenes   Ugift    
1809 04.02.1851   Anders Danielsen Uhrsin 42 år Andenes     Elen Anna Maria Pedersdtr  
10.05.1826 04.02.1851   Martinus Fredrik Andersen 24 år Andenes     6 mann «omkom» Andreas Jensen/Elisabeth Knudsdtr  
1807 04.02.1851   Hans Jensen 46 år Stave     Abelone Kierstine Pedersdtr  
1831 04.02.1851   Peder Andreas Hansen 20 år Stave       Omkom –
1786 04.02.1851   Hans Pedersen (Uhre*) 65 år Nordmela     Maren Kjerstina Mikkelsdtr, g 1816* på fiske utafor-
1804 04.02.1851   Mikkel Mentsen 47 år Skavdal       Stave.
1834 04.02.1851   Ments Andreas Lorents Mikkelsen 17 år Skavdal     Mikkel Mentsen`s sønn* Kilde: Saura
07.01.1824 04.02.1851   Carl Jørgen Tørrisen 27 år Stave     Tørris Pedersen/Pauline Pedersdtr  
1794 29.07.1852   Hans Andreas Rasmussen 58 år Bleik Haugnes* ?   Aleth Marta Olsdtr Hetmøller. Enevold Johan Hansen   Kilde: også Bygdeboka
1836 29.07.1852   Fredrik Mikal Olsen 16 år Bleik   ug    
1818 28.12.1852 02.01.1853 Claus Pedersen Lødding 34 år Saura   gbr    
1822 28.12.1852 02.01.1853 Gregus Gjetmundsen 30 år Saura   gbr Anne Gurine Nilsdtr, kone  
1809 28.12.1852   Johannes Johannessen 43 år   gbr   De 4 fra Bø ble
10.08.1832 28.12.1852   Nils Andreas Nilsen 19 år   ug Nils Rasmussen+ Bereth Abelone Torlevsdtr ikke
1832 28.12.1852   Enok Kristensen 19 år   dreng   gjen-
25.04.1827 28.12.1852   Hans Nicolai Nilsen 24 år   ug Nils Rasmussen+ Bereth Abelone Torlevsdtr funnet
1818 04.04.1854   Rasmus Berg Hansen 36 år Skarstein   Gbr    
1790 04.04.1854   Hans Andreas Hansen 64 år Skarstein   Gbr Jens Hansen/Ane Olsdtr Druknet på tur til Finmark
1831 04.04.1854   Christoffer Christoffersen 23 år Skarstein   Ugift    
1794 04.04.1854   Joachim Harder 60 år     Enkemann    
1814 05.10.1854   Hans Martinus Olsen 40 år Skogvold Skarstein* gbr Ole Mentsen og Ingeborg Hansdtr* Omkom mellom Skogvoll og Stave
1834 05.10.1854   Ole Olsen 20 år Stave   ug    
08.09.1830 20.10.1859   Nils Ernst Johannessen 29 år Nøss   Inderst Grethe Helene Henriksdtr,Dv ikke gjenfunnet
1835 20.10.1859   Johan Severin Ingebrigtsen 24 år Nøss     Ingebrigt Johannessen ikke gjenfunnet
03.06.1828 20.10.1859   Tobias Nilsen 31 år Nøss     Nils Petter Mikkelsen, Åkenes ikke gjenfunnet
1845 04.08.1861   Johan Fredrik Hansen 16 år Andenes        
1840 04.08.1861   Christian Leonhard Nilsen 21 år Haugnes     Nils Johan Nilsen og Karen Abelone Torbersdtr Druknet i Klevatnet
22.04.1815 18.04.1862   Anders Martinus Klemetsen 47 år Ramsa Ramsa   Elisabeth Jacobsen Sævelon. Kullseilt i Sortlandsundet
02.06.1841 06.12.1862   Peder Christian Lødding 20 år Skjoldehamn   ug Gjert Andreas Lødding, Myhre «Druknet på
  06.12.1862   Henrik Stabel ca 30 år Skjoldehamn       en sjøreise»
1811 08.12.1863   Ole Peter Andreas Jacobsen 52 år Sellevold   Kirkesanger *Bereth Johanna Johannesdtr Druknet v Skotberget
  08.11.1864   Peter Olai Andersen 27 år Ramsa Ramsa ug Andreas Martinus Klemetsen  
  08.11.1864   Andreas Leonhard Andersen 22 år Ramsa Ramsa ug Andreas Martinus Klemetsen  
  08.11.1864   Anders Martinus Knudsen 22 år Lovika   ug    
1828 04.01.1865   Christian Olsen 37 år Skarstein   gbr gift m  Christiane Olene Eriksdtr Falt ut under seilas, druknet
  sommeren 1866 4 mann i Klakken, -fra Bjarkøy. (J.J 1992)            
  22.04.1868   Paul Hanssen 39 år Atnes prg   *Elen Eriksdtr, Evenes  
  22.04.1868   Peder Claussen 21 år   ug    
  25.11.1869   Anders Olsen 56 år Kvæfjord       Omkom utafor Haugnes,
  25.11.1869   Mens Nikolai Andreassen 34 år Kvæfjord       Ikke gjengunnet
24.02.1842 19.04.1870   Nils(Andreas Johan*)Hanssen 28 år Lille Sandnes   ug Hans Andreas Mikkelsen/Hanna Taraldsdtr  
07.06.1841 13.07.1870 24.08.1870 Kristian Andreas Nilsen Strand 29 år       Nila Petter Olai Nilsen/Tomine Maria Torbergsdtr, Dv Omk Ad-Bleik. Gjf 22.08.Lovika
23.11.1853 17.08.1870 11.09.1870 Johannes Brækkan 17 år Gavlen   ug Ole Ellefsen Brækkan Fiske v Høivika
  17.08.1870 28.08.1870 Johan Berg Benjaminsen 22 år Breivika       Omkom
  17.08.1870 28.08.1870 Edvard Andreas Hansen 19 år Høivika       under
  17.08.1870 28.08.1870 Kjartan Olsen Hæg 24 år Høivika Lærdal prg     sommerfiske
  24.10.1871 14.04.1872 Samson Gjetmundsen 43 år Åkenes Saura      
  08.05.1872   Johan Andreas Jørgensen 34 år Bleik   Gift m. *Fredrikke Heggelund,Stave  
1847 08.05.1872   Ole Enok Jørgensen 25 år Bleik   ug    
05.05.1849 05.08.1873   Abel Karolius Johansen 26 år Buksnes     Johan Peter Pettersen Begr i Buksnes prg
1845 26.01.1877   Nils Olsen 32 år Fornes       Omkom v kullsegling
1841 07.03.1874   Andreas Martin Iversen Melbøe 33 år Buksnes        
1840 07.03.1874   Olaus Kornelius Lockert 34 år Skjoldehamn     Disse omkom på fiske i Lofoten  
1848 07.03.1874   Laurits Thomassen 26 år Skjoldehamn        
1857 07.03.1874   Anders Andersen 17 år Skjoldehamn        
1814 07.03.1874   Jan Pedersen 60 år Nøss        
1846 09.03.1879 30.03.1879 Enok Andreas Nilsen   Breivika        
1840 16.11.1879 21.09.1880 Johan Karolius Pedersen   Nordmela     Ingeborg 42, Ole 14år, Petra 8, Pauline 4, Martin 1 år.  
1852 16.11.1879 21.09.1880 Thode Harris Berg Rasmussen   Skogvold Sørmela      
                   
1853 06.08.1881   Klaus Korneliussen 28 år Dyrstad Ibestad Prg ugift    
1853 06.08.1881   Johan Jakobsen 28 år Dyrstad Ibestad Prg ugift    
1857 06.08.1881   Bendikt Kristoffersen 24 år Dyrstad Ibestad Prg ugift    
1862 06.08.1881   Hans Rasmussen 19 år Vik Ibestad Prg ugift    
1844 02.11.1882   Karolus Karlsen 37 år Bleik     Petrine Henrikke Mikalsdtr  
19.06.1855 09.04.1884   Hans Andreas Berg Olsen 29 år Åse   ug Ole Andreas Mentsen  
1862 18.09.1884   Adolf Olsen     Nordmela     Omk utafor Andenes, ikke gjenf.
01.08.1856 02.01.1886   Mathias Andreas Mikalsen 30 år Furfjord     Mikal Kristian Olsen far  
22.02.1869 02.01.1886   Ole Mikal Kristian Mikalsen 17 år Furfjord     Mikal Kristian Olsen far  
  02.08.1887   Johan Lockert   Gavlen        
1858 02.08.1887   Nils Pedersen 29 år Gavlen     Peder N Larsen/Hanna M Nilsdtr*  
1857 27.02.1891   Ludvig Olai Olsen 34 år Andenes Utskor, Bø i V    Konstantine Kristoffersdtr, Ramberg* dtr Lydia 24.05.1860* Omkom utafor Andenes
18.06.1858 27.02.1891   Jens Heitmann Nilssen 33 år Andenes Hemnes/NO   g.11.01.1885 Ragnhild Lavine Olsdtr, Ofoten*  
1846 27.02.1891   Johannes Andreassen Dahl 45 år Andenes Overhalla/NT Høvedsmann Karoline Karoline Hansdtr* * (flyttet fra Kolvereid til Andenes)
1866 27.02.1891   Edvard Johan Zhal Hanssen 25 år Andenes Nesna/NO   Berntine Hansen**  
17.09.1859 27.02.1891   Torkild Johansen 32 år Andenes Eivindsvik   Ingeborg Johansen**  
1855 27.02.1891   Johan Jensen Stølen 36 år Andenes Eivindsvik   Jørgine Stølen**  
1849 27.02.1891   Gideon Esausen 42 år Nergård Bjarkøy/TR   Ane Esausen**  
06.08.1847 11.07.1893   Johan Berg Hanssen 46 år Stave Stave   Hans Rasmussen/Karen Jensdtr* Omkom utafor Bleik
22.07.1869 02.08.1893   Johan Albert Sivertsen 24 år Sellevold   ugift Sivert Salomonsen* Omkom utafor Andenes
09.09.1873 02.08.1893   Anton Waldemar Kristensen 20 år Sellevold   ug Kristian Jentoft Eliasen*  
24.02.1872 02.08.1893   Daniel Martin Johan Mathisen 21 år Haugnes Haugnes   Mathias Danielsen/ Berit Kirstine Hansdtr  
  02.08.1893   Henning Rosbech Norman Kristiansen   Leikvik Trondenes      
1860 06.02.1894   Dehard Martin Eriksen 34 år Å Bjørnrå/TR      
1862 06.02.1894   Ole Martin Johannessen 32 år Skår/KV Kvæfjord gift m    
1871 06.02.1894   Ole Petter Doreus Lauritsen 23 år Bjørnrå Bjørnrå/TR      
1877 06.02.1894   Guldberg Nilsen 23 år Bjørnrå Bjørnrå/TR      
1870 02.03.1894   Peder Emil Gerhard Olsen 24 år Tromsø Breivika   Ole Pedersen far* Omkom i Øksnesfjorden
14.02.1860 12.04.1894   Peder Elias Hansen 34 år Lovika Lovika   Hans H Tygesen / Ingeborg H Hansdtr  
1846 20.12.1894   Adolf Martin Hanssen 48 år Andenes Bremanger «Bøkker» Lorentine Christine Jansdtr*  
1877 20.12.1894   Adolf Joakim Theodor Adolfsen 17 år Andenes Andenes   sønn  
09.05.1880 20.12.1894   Edvin Martin Heggelund Adolfsen 14 år 7 m Andenes Andenes   sønn  
1868 20.12.1894   Andreas Herman Johansen 26 år Andenes Nesna Gift med Ovedie Jakobine Jakobsdtr,1864 Gimsøy*  
1864 20.12.1894   Peder Sigfred Larsen 30 år Andenes Ibestad/TR      
26.03.1875 20.12.1894   Jørgen Kornelius Martin Odin Hansen 19 år Andenes Andenes ugift Hans Nikolai Ottesen* Gryllefj-Andenes fra fiske
10.10.1875 30.12.1895   Aksel Joakim Mensen 20 år       Jacob Kristian Mensen, skredder/Julie Oline Sæter «Omkom på sjøen»
15.07.1850 05.11.1898   Mathias Andreas Bertelsen 48 år         Omkom v forlis utafor Saura
03.02.1881 05.11.1898   Johannes Kristian Joakim Pettersen 17 år Fiskenes Breivika?     Omkom v forlis utafor Saura
15.06.1876 13.06.1901   Anders Jørgen Nilssen 25 år Myhre Reinstad/TR Gift m Hermanda Gansmoe*  gift 26.07.1900. Trondenes Omkom utafor Andenes
1881 13.06.1901   Iver Jentoft Nilsen 20 år Reinstad Reinstad/TR ugift Nils Andreas Pedersen, Reinstad, Ikke gjenfunnet
08.06.1885 26.11.1901   Hans Oluf Meier Martinsen 16 år Åse Åse   Martin Olsen/ Pauline Pedersdtr*  
1882 24.02.1903   Odin Meyer Johan Lorentsen 21 år Breivika Lenvik/TR   Theodor Emil Berg Lorentsen 1887 bror ?* Ft 1900 dreng hos Nils Mentsen, Fiskenes.
21.11.1875 17.10.1903   Amandus Hanssen 28 år Nordmela   ugift far: Martinus Christian Hanssen*  
06.10.1884 17.10.1903   Ragnar Hanssen 19 år Nordmela Eidsfjord/SO ug    
1886 17.10.1903   Karl Olsen 17 år Nordmela Nordmela   Even Andreas Karl Olsen*  
  17.10.1903   Rignor Klausen 19 år Nordmela Nordmela      
1862 24.03.1904   Peder Rasmussen Hole 42 år Bjørnskinn Gloppen      
1874 24.03.1904   Peder Jørgen Tollefsen 27 år Haugen   ugift    
19.07.1877 19.07.1904   Cornelius Torbjørnsen 27 år Nordmela Otervika   far: Torbjørn Nilssen*  
1862 26.11.1904   Helmer Hanssen 42 år Stave      
1849 26.11.1904   Kristian Karolus Martinsen 55 år Stave Stave      
1878 26.11.1904   Karl Pareli Berg Karoliussen 26 år Stave Bleik   Karolius Martin Karlsen*  
1886 26.11.1904   Kristian Andreas Trane Nilsen 18 år Stave Bjarkøy/TR      
1871 19.12.1904 19.01.1905 Johan Vilhelm Albert Olsen 33 år Nøss        
  02.01.1905   Andreas Nilssen Uhre 11 år Nordmela Nordmela   Kom bort på tur til Langenes  
03.06.1840 22.02.1905   Johan Karolius Pedersen 40 år Nordmela Nordmela      
1883 07.08.1905   Leonhard Otto Johan Sundstrøm 22 år Haugnes Haugnes     Omkom på sjøen utafor Andenes
1890 07.08.1905   Oscar Konrad Sundstrøm 15 år Haugnes Haugnes      
1857 07.12.1905   Adolf Meldal Hanssen 48 år Aa Bjørnskinn gift m Petra Dorthea Ørjansen, Hadsel*  
05.10.1853 18.09.1906   Anders Theodor Andreassen 52 år Andenes     Andreas Vincent Paulsen*  
11.09.1886 18.09.1906   Ditlev Andor Hedvin Ottesen 20 år Andenes Andenes   Hans Nikolai Ottesen / Petra Kristine Hansdtr*  
1846 18.09.1906   Hans Eriksen 60 år          
  18.09.1906   ikke navngitt  J.J. 1992            
1876 18.04.1906   Theodor Olai Berg Andreassen 30 år Åkenes     Andreas B Andersen og Everine Johansdtr*  
1858 22.10.1906   Nils Henning Ribe Kristoffersen 48 år gift m Far til Marie Storstrand, Fi* Omkom på handletur
01.10.1890 22.10.1906   Hans Nikolai Karolius Nilsen 16 år ugift Sønn av Nils Kristoffersen* utafor Åkenes
02.06.1866 20.07.1907 15.09.1907 Hans Andreas Berg Andreassen 41 år Andenes Fiskenes g 1889 m. Johanne Elise Johnsen.Andreas M Olaisen/Henriette Borgen
1884 12.05.1908   Kristian Leonhard Simonsen 24 år Haugnes Haugnes     Druknet utafor Andenes
1863 08.11.1908   Rasmus Johan Berg Jørgensen 45 år Sørmela       Omkom på
1862 08.11.1908   Nils Gerhard Normann Tollefsen 46 år Haugen       sjøen
1890 02.03.1911 09.03.1911 Oluf Johan Anderssen 21 år Breivika Breivika ugift far: Anders Rath Olsen*  
1893 02.03.1911   Johan Albrigt* Ovesen (Anfindsen*) 18 år Breivika Breivika ugift far: Ove Anfindsen *  
12.03.1883 23.07.1911   Albert Martin Hegge Antonsen 28 år Åse Åse ugift Anton Mathias Olsen og Antonette Lovise Pedersen Omkom i Middelhavet
04.07.1880 01.10.1912   Joachim Martin Norman Olsen 32 år Andenes Andenes gift 23.10.1903 Emilie Hansine Iversdtr, Ibestad. far Ole Helmer Karlsen  
17.09.1891 29.07.1912 04.08.1912 Antoni Lind Pettersen 21 år Bleik Bleik   Peter Olai Nilsen 1857/ Antonette B Benjaminsdtr  
22.09.1895 29.071912 04.08.1912 Oskar Karl Wilhelm Madsen 17 år Bleik     Mathias Kornelius Madsen/Kristine Pauline Isaksdtr  
1853 05.02.1914 25.09.1914 Eleseus Hanssen 61 år Saura Karlsøy/TR   Lorentse Amalie Paulsdtr, Myre*g.27.07.1902.  
1889 12.05.1915   Fridtjof Arnoldus Angel Nilsen 26 år Andenes     * Berntine Emilie Ellingsen, sønn Bergeton Matias 1913*
30.12.1892 31.10.1921   Hjalmar Eriksen 29 år Andenes Andenes   Johan Eriksen og Maren Anna Ruud*  
06.06.1885 03.12.1922   Georg Andreas Hilberg Åse 37 år Fiskenes Åse   *Mathilde Jørgensen, Fiskenes  
29.08.1888 09.12.1922   Toralf E Paulsen 34 år Andenes   far    
05.10.1885 09.12.1922   Petter Andreas Paulsen 37 år Andenes   sønn    
08.12.1895 09.12.1922   Borgevin H Paulsen 27 år Andenes   sønn *Mikala Spjelkavik*(Bjarne P og Magnus P  
1884 09.12.1922   Endre Kristoffer Olsen 38 år   Bø i V* svigersønn Amalie Bergitte Paulsen 1890*  
30.06.1900 19.04.1923   Johan Bergeton Johansen 23 år Andenes Andenes   Hans Pauli Johansen og Bergitte Marie Guldbrandsen  
1887 19.04.1923   Georg Severin Andersen 36 år   Nesna/Nordfjord      
06.01.1894 19.04.1923   Karl Johan Andersen 29 år   Andenes   Benjamin Andersen/Mathilde Hansdtr*  
07.01.1897 19.04.1923   Konrad Ferdinand Johan Karlsen 26 år   Skarstein   Karl Edvard Kristiansen/Tina Arntsen*  
26.09.1899 27.03.1926   Edvin Osvald Olsen 27 år Saura Saura   Ole Olsen/Anna Kristine Jakobsdtr Omkom på fiske utafor Svolvær
10.03.1908 27.03.1926   Andor Parelius Olsen 18 år Saura Saura   Ole Olsen/Anna Kristine Jakobsdtr  
1892 17.02.1928   Nikolai Andreas Thoresen 36 år Andenes Haugsnes,Bø i V   Ragna Hermandsen *  
14.12.1903 17.02.1928   Henry Andreas Johansen 25 år   Andenes   Nils Julius Bernhard Johansen, Kaspara Jakobsdtr*  
16.06.1902 14.12.1929   Karolius Berg Kristiansen 31 år Kvalnes Kvalnes   Ester Toften, Haugnes + to sønner*  
21.09.1899 04.06.1930   Albert Kristoffer Olsen 31 år   Andenes   Peder Albert Olsen og Laura Olsdtr*  
  26.03.1832   Jens Nilsen     Stave   Johanna Hetmøller Pedersen  
11.07.1905 24.06.1932   Johannes Johansen 27 år Nøss Nøss   Peder Johansen/Josefine Enoksen foreldre  
27.03.1904 03.01.1933   Oskar Nordgård 29 år Skarstein Skarstein   far: Helmer Olsen Nordgård.  
30.12.1879 23.12.1935   Håkon Andreas Fredriksen 56 år Andenes     baker  
26.11.1906 08.09.1936   Osvald M O Wangen 30 år Andenes        
06.06.1883 25.03.1938   Edmund Olai Lund Hansen 55 år Andenes   far Petra Georgine Ingeborg Rode*  
28.06.1908 25.03.1938   Rikard Jarle Hansen 30 år Andenes Andenes sønn    
24.04.1913 25.03.1938   Tormod Petter Hansen 25 år Andenes Andenes sønn    
23.06.1917 25.03.1938   Åge Hansen 21 år Andenes Andenes sønn    
01.04.1919 25.03.1938   Oddvar Hansen 19 år Andenes Andenes sønn    
24.04.1913 25.03.1938   Oskar L Th Anstrøm 25 år Andenes     Karl Ahnstrøm 1935* sønn  
29.07.1887 25.03.1938   Torleif Emil Andersen 51 år Andenes     *Ragna Hermandsen *  
22.12.1883 25.03.1938   Kristian Martin Oberg Mikalsen 55 år   Bleik   Mikal Olai Madsen, Kristine Olsdtr*  
28.10.1910 09.11.1941   Hans Ernst Hartvigsen 31 år Andenes Andenes      
08.05.1902 12.12.1942   Ingolf Hartlund  Eliassen 40 år   Andenes   Hans Andreas Eliassen/Josefine Helene Olsdtr*  
12.07.1920 24.11.1944 21.01.1945 Petter Pettersen 24 år Nøss Nøss   Anton Pettersen/Geneva*  
17.08.1909 24.11.1944   Jakob Evald Korneliussen 35 år Nøss Nøss   Hedvik Alette Hansen 1905  
20.07.1927 26.04.1945   Hans Nikolai Mikalsen 18 år          
25.01.1881 16.02.1946   Joakim Olai Jensen 65 år Andenes     Margit  Petrne Jensen  
17.05.1881 01.04.1953   Ole Johan Martin Jensen Vangen 72 år Stave Stave   Bror: Georg Stave*  
  01.04.1953   Raimond Hanssen   Stave Stave   Ole Vangens dattersønn*  
  01.04.1953   Haakon Sletten            
  01.04.1953   Knut Skogvoll         Eline Eliasen, mor  
16.02.1924 12.06.1959   Kurt A Johnsen Løbach 35 år Andenes        
04.02.1935 04.06.1973 09.06.1973 Ignor Andreas Halvorsen 38 år Saura Saura     Druknet i hamna på Saura
17.06.1915 23.02.1976 22.05.1976 Ole Strand 61 år Andenes Andenes   Johanna Haugen* Gjenfunnet på Senja
05.03.1924 18.02.1982   Kristoffer Mikalsen 58 år Fiskenes Fiskenes      
19.04.1943 08.04.1987 06.05.1987 Steinar Gansmoe 44 år Skarstein Dverberg   *Laila Andersen + 3 barn* Falt over bord v rognkjeksfiske
07.05.1948   ikke gjf. Knut Solstrand   Ramsa Ramsa   mor: Elly Solstrand* Gikk ut i uvær fra Bleik med sjark.Ikke gjf.
05.06.1967 31.08.1993 10.09.1993 Frode Andersen 26 år Fiskenes Fiskenes   mor: Harriet Pettersen* Omkom utafor Fiskenes
18.08.1938 14.02.2003 18.03.2003 Egil Wikhaug 65 år Andenes Andenes   Hjørdis* Gjenfunnet på Seiland, ved Alta
 

4 kommentarer Legg til din

 1. Yngve Larsen sier:

  Hei.
  Skal holde appell ved bautaen i år(2015), og har prøvd å lete opp litt historikk ang omkomne på havet.
  Det er en veldig bra oversikt du har laget på dette, men lurer litt på denne hendelsen i 1821,- hvor du snakker om 5 av 7 storbåter som aldri kom til land.
  I en annen beretning av Odd Solhaug snakkes det om ca 10 båter,- hvor bare 2 kom i land.

  Det påpekes at tallene er litt usikre, og lurer på hva som er riktig?

  For øvrig ser jeg du omtaler bautaen på Andenes med bl.a at omkomne fiskere etter 1920 er oppført her.
  Bare for ordensskyld, så er det omkomne som ikke er blitt funnet, som står oppført på bautaen.
  Derfor er bl.a Egil Wikhaug ikke oppført på bautaen.

  Mvh
  Yngve Larsen

 2. Hei Yngve.

  Jeg har undersøkt litt nærmere i papirer som historielaget har fått hos Finn Myrvang.
  Kor mange båter som var ute på feltet har vi ikke noe sikkert om, men det tyder at at 8 storbåter blei igjen der ute. Odd Solhaug har nok derfor rett.
  Kor mange båter som rodde fiske for Andenes på denne tiden, kjenner vi ikke til. Ikke alle båtene var ute den dagen, ellers hadde nok ulykka blitt mye større. Nordmelabåtene var ikke ute. Folket hadde vært heime i helga , og kom ikke utover til Andenes så tidlig at de rakk å komme seg ut. 2 båter var ute i leia og snudde. Lensmann Nils Kristoffersen, Skjolde, var ute på Vika, og kom seg i land. Vi har kjennskap til 2 båter som ble funnen att. Skogvollbåten forliste i fallgården på Malangen nær Vengsøyan, der de fann vraket av fembøringen om morgenen. Stavabåten med Hans Henrik Bredal som høvedsmann, hadde berga seg den lange veien til Sørvær i Finnmark, der de hadde segla seg opp på en øde holme og omkom. Noen eggleitere fra Sørvær fann de om våren på holmen, både folka og fembøringen. En av båtene må ha forlist på på fiskefeltet, for 9 uker seinere ble Torberg Johan Ingebrigtsen, Åse, tatt opp på garn der, og gravlagt på Andenes 18. mai. Det er riktig at 2 båter berga seg. Den ene var Bleiksbåten med Jørgen Petter Madsen som høvedsmann. De kom inn til Bergsøyan i Senja, der de fortøyde bak en holme. De holdt varmen i seg ved å bære stein fra fjæra opp på holmen, til det blei lyst og de kunne komme seg til lands og til folk. Den andre tok land i Kvalsundet nord for Tromsø og blei berga. Hvem det var kjenner vi ikke til.

 3. Yngve Larsen sier:

  Hei, og takk for svar.
  Fikk også mye informasjon i dag fra Leif Martin Andreassen om den hendelsen, men der som ellers,- hersker det en viss usikkerhet ettersom mye av informasjonen er muntlige beretninger, og at kommunikasjonen og informasjonen mellom samfunn langs kysten den gang var svært dårlig.

  Det som imidlertid er gledelig er at både du og andre har gjort en veldig god innsats i å samle viktig lokalhistorie, og tenker kanskje at man kan samles flere å lage en mer helhetlig historikk,- både ang forlis, omkomne, o.a.,- spesielt i tidsrommet 1821-1921.

  Vi har jo tradisjon for å ha appell ved bautaen hver 17.mai, men de omkomne i det tidsrommet jeg er interessert i er jo historie de færreste av oss vet om.
  Ser jo i din oversikt, at det er jo flere katastrofeår, som f.eks 1851-52-94, men dette viste jeg ingenting om før jeg nå ved en tilfeldighet så det i din blogg.
  Det jeg og sikkert de fleste ikke har vært nok bevist på er det store innslaget av folk fra andre steder på øya enn Andenes, som har vært involvert i hendelser relatert til fiskeriaktiviteter på Andenes før 1921, og med det tenker jeg at man bedre måte skulle ha samordnet de fiskermarkeringer vi gjør her i kommunen

  Ser jo også i din blogg at vi har personer i fiskerirelatert virksomhet vi har grunn å være stolte av, men som jeg ikke tror min og yngre generasjoner vet om, og som også fortjener heder.

  Foreløpig så har Andøy fiskarlag nylig tatt på seg også å bekoste kransen som blir lagt ned ved bautaen på Dverberg, men vi nærmer oss 200 og 100 års-jubileet for storskaden i 1821, og for bautaen som ble reist i 1921, og tenker det kan være god anl. å kanskje gjøre noe mer og bedre både fra fiskere og kommunen for å hedre de som bør hedres i vårt lokalmiljø.

  Mvh
  Yngve Larsen

 4. Odd Torstein Pettersen sier:

  Leikny Andreassen, gift med Arne Th. Andreassen på Andenes, opplyser i april 2021 at Anders Theodor Berg Andreassen forliste med sitt mannskap 6. september 1906. Anders var høvedsmann på fembøring eller åttring. Dette er ikke notert i oversikten.
  Omkomne var;
  Anders Theodor f. 1853
  Hans Eriksen f. 1846
  Ditlef Ottesen f. 1886
  Johannes Jørgensen
  Anders Theodor etterlot seg kona Erika. De hadde 6 barn, men 2 var døde før faren omkom. Den yngste Trygve var bare 8 år (som ble far til Arne Theodor Andreassen), Borghild 15 år, Arnt 19 år og Emilie 24 år.
  Erika måtte klare seg selv. De hadde en liten fjøs med 1-2 kyr og noen høner. Ho solgte rømkolla fra kjøkkenet sitt i Storgata 7. Kjøpte noe melk fra «gåran». Datteren Emilie var sydame og sydde for folk. Bl.a. sydde hun sin egen brudekjole.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s